نگاهی به شعر سنگستان سروده­ مهدی اخوان ثالث

نگاهی به شعر سنگستان سروده­ی مهدی اخوان ثالث منبع  به وسیله ی علی اصغر زارعی شهر سنگستان ایران است، میهن است، وطن است، سرزمین مادری است، سرزمین پدری است، کشوری است که شاه­راه­های گذشته از آن می گذرد، مرز و بومی که دست تطاول بیگانه در آن از عادی­ترین عادیات …

روی جاده ی نمناک

اگرچه حالیا دیریست کان بی کاروان کولی ازین دشت غبار آلود کوچیده ست و طرف دامن از این خاک دامنگیر برچیده ست هنوز از خویش پرسم گاه آه چه می دیده ست آن غمناک روی جاده نمناک؟ زنی گم کرده بویی آشنا و آزار دلخواهی؟ سگی ناگاه دیگر بار وزیده …

یاد

هرگز فراموشم نخواهد گشت، هرگز آن شب که عالم، عالم لطف و صفا بود من بودم و توران و هستی لذتی داشت …

مردم! ای مردم

مردم! ای مردم من همیشه یادمست این، یادتان باشد نیم شب ها و سحرها، این خروس پیر می خروشد، با خراش سینه …

BBCPersian Article About Mehdi Akhavan Sales

می‌گویند موسیقی ما در روند تکاملی خود و در مقایسه با همزاد دیرینش شعر، به شکلی چشمگیر عقب مانده است. این نکته‌ای‌است …

گرگ هار

گرگ هاري شده ام هرزه‌پوی و دَلَه دو شب درين دشت زمستان زده بی‌همه چيز می‌دوم ، بُرده ز هر باد گرو …

Inscription

The stone lay there like a mountain and we sat here a weary bunch women, men, young, old all linked together at …

The Moment of Meeting

The moment of meeting is near Once again, I am mad, intoxicated; Once again trembles my heart, my hand, As if I …

در آن لحظه

در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگاه کردم کلاغی روی بام خانه ی همسایه ی ما بود و بر چیزی …

The Leafless Garden

The cloud with its cold and damp skin Has embraced the heaven tightly; The leafless orchard Is alone day and night With …